Kontaktinformation på bestyrelsesmedlemmer, kasserer, udlejningsansvarlig
Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Bestyrelsen på 5 personer vælges med henholdsvis 2 personer i ulige år og 3 personer i lige år.                                                      Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Næste valg finder sted på generalforsamlingen i februar 2019.


Gert Rishøj
Formand
g.rishoj@gmail.com
Andersminde 3, Romalt
8960 Randers SØ
Mob.: 2225 2254

Morten Jensen
Næstformand
mortenwhj@outlook.com
Ceciliesminde 14, Romalt
8960 Randers SØ
Mob.: 4059 3814

Ernst Jørgensen
Bestyrelsesmedlem/sekretær
ej51@hotmail.dk
Andersminde 19, Romalt
8960 Randers SØ
Mob.: 2040 9145

Preben Kurtzmann
Bestyrelsesmedlem, sekretær
odasminde12@live.dk
Odasminde 12, Romalt
8960 Randers SØ
Tlf.: 8640 7856

Børge Gert Jensen
Bestyrelsesmedlem
kaskelotten29@gmail.com
Kaskelotten 29, 1., Romalt
8960 Randers SØ
Mob.: 2115 3012

Edith Andersen
Kasserer (udenfor bestyrelsen)
edithoghans@fiberflex.dk
Andersminde 6, Romalt
8960 Randers SØ
Tlf.: 8643 8476

Theresa Jensen
Udlejningsansvarlig
romalt.udlejning@gmail.com
Udlejningstlf.: 2289 5595

 Romalt Kultur- og Forsamlingshus, Romalt Boulevard 28, Romalt. 8960 Randers SØ