Romalt Kultur- og Forsamlingshus: Romalt Boulevard 28, Romalt, 8960 Randers SØ
Udlejningsansvarlig Theresa Jensen: Tlf.: 2289 5595 - Mail: romalt.udlejning@gmail.com

Følg og læs om Romalt Kultur- og Forsamlingshus på Facebook under "Romalt by"   https://www.facebook.com/RomaltBy/?epa=SEARCH_BOX

Aktivitets- og Udlejningskalender

Fest - er huset ledigt?    Her kan du se datoer, hvornår huset er lejet samt hvornår huset er ledigt til din fest.                              Det er også muligt at se, hvilke dage huset er ledigt i dagtimerne på hverdagene, til brug for temadage, kurser m.m. for firmaer.

Arrangementsoversigt

Masser af tilbud i Romalt Kultur- og Forsamlingshus -se program for aktiviteter fra januar 2019 frem til sommer 2019.                                                                                                                                                                 Udpluk af tilbud i foråret:        Månedligt bankospil, ugentlig præmiewhist, Klub60-mødedage, fastelavnsfest, Tørfisk koncerter i marts.      Kurser: Sang- og koraftener, line-dance, yoga.                LAN-dage.

Udlejningsbetingelser, priser m.v
 • Se udlejningspriser og betingelser for leje af huset (både private og firmaer).
 • Du lejer hele huset, det vil sige i alt ca. 500 m2 indeholdende foyer, loungeområde, 2 festsale, 4 toiletter samt et handicaptoilet inkl. pusleplads. Huset har et stort industrikøkken inkl. service.
 • Der er ovale og firkantede borde samt polstrede stole til rådighed.
 • Mulighed for leje af AV-udstyr, scene, musikanlæg, duge m.m. - spørg udlejningsansvarlig.
 • Der er elevator i huset.
Sponsorer, pjecer, annoncer m.v.
 • Se hvilke firmaer, der har tegnet sponsorater for år 2019 - liste opdateret pr. december 2018.
 • Se den vifte af mulige sponsorater, der udbydes. F.eks. Sølv-, Guld,- og Diamantsponsorater
 • Se mulighederne, for at tegne annoncer.
 • Sponsorudvalg - se hvem kan du kontakte.
 • Omdeling af pjecer og reklame - se tidsplan for 2019.
 • Prisbog - for sponsorer.
Pjece fra Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Se pjecer, der uddeles til 1.350 husstande

 • Omtale af kommende arrangementer
 • Nyt fra Romalt Kultur- og Forsamlingshus
 • Se den aktuelle pjece her
Fotos af huset, lokaler, festopstilllinger m.v.

Se billeder, der viser husets faciliteter: Foyeren, loungeområdet, fesetsalene, køkkenet  og ikke mindst billeder med borddækninger fra private fester.

Medlem af Romalt Kultur- og Forsamlingshus?

Medlemsskab koster kun        200 kr. om året.

Du støtter det lokale Romalt Kultur- og Forsamlingshus og er med til at sikre, at Romalt har et moderne hus, man kan leje til private fester.

Som medlem opnår du f.eks. rabat ved leje af huset og nedsat entrebetaling ved særskilte arrangementer

Nyhedsbrev - via mail?

Få nyheder fra Romalt Kultur- og Forsamlingshus, specialtilbud m.m. sendt til dig via mail. Tilmelding via mail.

Medlemmer af Romalt Kultur- og Forsamlingshus får tilsendt medlemsbreve særskilt.

Ordensregler for lejere af huset

Som lejer af huset er du forpligtet til at værne om huset og er ansvarlig, for at der ryddes op efter festen og alt sættes på rette plads. Huset har et ordensreglement, der skal overholdes, for at vise hensyn til vore naboer i områderne omkring Romalt Aktivitetshal, som Romalt Kultur- og Forsamlingshus arbejder sammen med.

Det gamle forsamlingshus - historisk tilbageblik..

En historisk billedserie af det knap 110 år gamle forsamlingshus i Gl. Romalt, Romaltvej 94, som blev nedlagt oktober 2004, i forbindelse med bygningen af det moderne forsamlingshus - som en fysisk sammenhængende del af "Romalt aktivitetshal - og forsamlingshus" Billederne er taget af lokal borger i Gl.Romalt, Jørgen Damgaard, Egehøjvej 3.

Fotos fra afholdte arrangementer

Billeder fra arrangementer/udstillinger: Viseaften 18.1.07, Egnsteateret d. 6.2.07, Show 2006 - SEX-Gale-mænd , Diskofest, Julestue nov. 2006, kunstudstillingen i huset, samt fastelavn den 18.2.07

Bestyrelsen i Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Tlf., mailadr. og adresse på:

Bestyrelsens medlemmer, kasserer og udlejningsansvarlig.

Vedtægter for Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Enhver forening har sine egne vedtægter. Romalt Kultur- og Forsamlingshus er en almennyttig forening, hvor medlemmerne ikke hæfter for huset evt. forpligtigelser, og hvor medlemmerne ej heller har del i husets aktiver. 

Foreningens formål fremgår af vedtægterne - se nærmere her.

www.romalt.nu - hjemmesiden, som binder Romalts mere end 3.500 beboere sammen !