Romalt Kultur- og Forsamlingshus: (v/Romalt aktivitetshal), Romalt Boulevard 28, Romalt, 8960 Randers SØ
Udlejningskoordinator Dorte Pilgaard: Tlf. 22 89 55 95    Følg og læs om R.K.& F. på Facebook under "Romalt BY"  

Aktivitets- og udlejningskalender

Din fest - er huset ledigt?-  se her datoer, hvor der sker noget i huset - hvilke tider hvor huset er ledigt - og hvilke dage hvor huset er ledigt i dagtimerne på hverdagene, til brug for temadage, kurser m.m. for firmaer.

Arrangementsoversigt

Masser af tilbud i Romalt Kultur- og Forsamlingshus -se program for aktiviter for restem af 2016/vinter 2017.  Udpluk af  tilbud i vinter 2016/2017:  Mdl. bankospil, ugentlig præmiewhist, Klub60-mødedage, Tørfisk apr 2017, flere AOF kurser: Sang og kor aftener, line-dance, Yoga, Medititaion. , LAN dage i påsleferien. julestue, julebanko m.m.

Udlejningsbetingelser, priser m.v
 • Se vor udlejningspriser og betingelser for leje af huset (både private og firmaer)
 • Romalt Kultur- & Forsamlingshus er en perfekt ramme til fester og firmaarrangementer
 • Du lejer hele "huset"  ialt ca. 500 m2, moderne lokaler, alt i køkkenudstyr, runde borde, flotte sale.
 • Mulighed for leje af AV-udstyr, scene, musikanlæg, duge m.m. - forhør hos udlejningsansvarlige.
Sponsorer, oversigt m.v
 • Se hvilke firmaer der har tegnet sponsorater for år 2017 - liste opdateret pr. december 2016
 • Se den vifte af mulige sponsorater der udbydes, bla.,  Sølv-, guld,- og diamantsponsorater
 • Se mulighederne for tegne annoncer.
 • Sponsorudvalg - se hvem kan du kontakte.
 • Omdeling af pjecer og reklame, se tidsplan for 2017
 • Prisbog - for sponsorer 
Pjecer omdelt fra Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Se pjecer der omdeles til 1.350 husstande

 • Omtale af kommende arrangementer
 • Nyt fra Romalt Kultur- og Forsamlingshus
 • Se den aktuelle pjece her
Fotos af huset, lokaler, festopstilllinger m.v.

Se motiver der viser husets faciliteter: Salene, køkken, loungeområdet, opgangen - og ikke mindst motiver fra borddækninger fra private fester.

Medlem af Kultur- og Forsamlingshuset ?

Medlemsskab koster kun kr.  200,- årligt. (ændret pris fra 2016, f'ørste stigning siden 2004)

Du støtter det lokale aktivitets- og kulturhus og er med til at sikre at Romalt har et moderne hus, man kan leje til private fester.

Som medlem opnår du bl.a.  rabat ved leje af huset, og nedsat entrebetaling ved særskilte arrangementer

Nyhedsbrev - via mail?

 Få nyheder fra Romalt Kultur- og Forsamlingshus, specialtilbud m.m. sendt elektronisk til dig via mail. Tilmelding via mail.

Medlemmer af huset får sendt medlemsbreve særskilt.

Ordensregler for lejere af huset

Som lejer af huset er du forpligtiget til at værne om huset og er ansvarlig for, at der ryddes op efter festen og alt sættes på rette plads. Endelig er der spilleregler der skal overholdes, for at vise hensyn til vore naboer i områderne omkring aktivitetshallen, hvor forsamlingshuset er en del af.

Læs her hvad ordensregler, som vor lejere følger.

Det gamle forsamlingshus - historisk tilbageblik..

En historisk billedserie af det knap 110 år gamle forsamlingshus i Gl. Romalt, Romaltvej 94, som blev nedlagt oktober 2004, i forbindelse med bygningen af det moderne forsamlingshus - som en fysisk sammenhængende del af "Romalt aktivitetshal - og forsamlingshus" Billederne er taget af lokal borger i Gl.Romalt, Jørgen Damgaard, Egehøjvej 3.

Fotos fra afholdte arrangementer

Billeder fra arrangementer/udstillinger: Viseaften 18.1.07, Egnsteateret d. 6.2.07, Show 2006 - SEX-Gale-mænd , Diskofest, Julestue nov. 2006, kunstudstillingen i huset, samt fastelavn den 18.2.07

Bestyrelsen i Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Tlf., mailadr. og adresse på:

Bestyrelsens medlemmer, kasserer og udlejningsansvarlig.

Vedtægter for Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Enhver forening har sine egne vedtægter. Romalt Kultur- og Forsamlingshus er en almennyttig forening, hvor medlemmerne ikke hæfter for huset evt. forpligtigelser, og hvor medlemmerne ej heller har del i husets aktiver. 

Foreningens formål fremgår af vedtægterne - se nærmere her.

www.romalt.nu - hjemmesiden, som binder Romalts mere end 3.500 beboere sammen !