Header Graphic
 
Wednesday, September 09, 2020

09:00 AM  
AOF: Sang og koraften, AOF, store sal, kl. 18:00-19.25

09:00 AM  
Romalt Fitness, store sal, Cross dance, kl. 19:30-20:30

09:00 AM  
Romalt Fitness, store sal, Pilates, kl. 17-18