Header Graphic
Romalt Friskole
Romalt Friskole - etableret august 2012

Information

Friskolen har fået egen hjemmeside, se informationer her:   www.romaltfriskole.dk

Skolen startede i august 2012 og er flyttet i nye lokaler centralt i Romalt fra august 2014.

Mailadresse til Romalt Friskole:  Info@romaltfriskole.dk 

Kontakt-telefonnr.: 29 89 69 62

Mailadresse til Romalt Friskole:  romaltfriskole@gmail.com

 

  

Frem til skolens endelig etablering på Romalt Boulevard juli 2014 har Romalt Kultur- & Forsamlingshus vederlagsfrit omdelt pjecer og vederlagsfrit stillet huset til rådighed for informationsmøder, arbejdsgruppemøder, visionsdage. Huset har på den måde støttet op omkring projektet "Romalt Friskole" - og på den måde bidraget til at få projektet på skinner. 

Visionen Romalt Friskole 2011 - skolen åbnet aug. 2012 v/Forcen, v/nybygning v/hallen aug. 2014.