Header Graphic
Arrangementsoversigt > Tors den 17. juni 2021 kl. 19.00 - 20.30: Generalforsamling RK&F
Tors den 17. juni 2021 kl. 19.00 - 20.30: Generalforsamling RK&F

Availability: in stock
Prod. Code: Generalforsamlingshus Romalt Kultur- og Fors.hus

Referat: 35 deltog til generalforsamlingen, der var genvalg på alle poster. Beretning bar præg corona havde påvirket alt i 2020, og årets viste et positiv resultat økonomisk, uagtet, udlejning faldt med 50% og rigtig mange arrangementer blev aflyst 

18.6.2021/ Gert Rishøj 

 

Den årlige generalforsamling i Romalt Kultur- & Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne 

Foreningen Romalt Kultur - & Forsamlingshus afholder den årlige generalforsamling i huset (udsat fra febr. 21): 

Torsdag den 17.  juni 2021 kl. 19:00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke

3. Kasserens fremlæggelse af revideret regnskab (år 2020)

4. Fastsættelse af medlemskontingent (år 2022)

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Gert Rishøj, Børge Jensen og Morten Jensen,  (alle modtager genvalg)

7. Valg af revisor. På valg er Inge Godiksen (modtager genvalg)

8. Valg af bestyrelsessupl. Kaj Skalski på valg, (modtager genvalg)   

9. Eventuelt

 

Det vil formentlig være krav om negativ coronatest, eller coronapas.

Tilmelding til generalforsamling, sker ved  at rette henvendelse til Ernst Jørgensen, tlf. 20409145, eller via mail ej51@hotmail.dk, senest tirsdag den 15, juni kl. 10.00

Forsamlingshuset er vært ved 1 øl/vand/1 glas vin.