Header Graphic
Arrangementsoversigt > ER AFHOLDT: Tors den 23. febr. 2017 kl. 19.00 - 22.00: Generalforsamling RK&F
ER AFHOLDT: Tors den 23. febr. 2017 kl. 19.00 - 22.00: Generalforsamling RK&F

Availability: in stock
Prod. Code: Generalforsamlingshus Romalt Kultur- og Fors.hus

 Den årlige generalforsamling i Romalt Kultur- & Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne + foredrag/indslag. Generalforsamling, smørrebrød pg øl/vin/vand samt foredrag:

NB! Tilmelding til generalforsamling SKAL foretages (m.h.t. bestilling af smørrebrød) senest mandag den 20. februar kl. 10 hos: Ernst Jørgensen tlf 20409145, eller via mail: ej51@hotmail.dk  Oplys antal deltagere (max. 2 pr. husstand, - og ét er medlem

kl. 19:00 - 19.45 Generalforsamling 

kl. 19:45 - 20.15 smørrebrød, øl vand.

Kl. 20.15 - 21.30 - Opvisning af linedance - vort tirsdaghold fra AOF samt korholdet, vores onsdagshold fra AOF.

 

Generalforsamling:

    

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
  3. Kasserens fremlæggelse af revideret regnskab (år 2016)
  4. Fastsættelse af medlemskontingent (år 2018)
  5. Indkomne forslag. 
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Gert Rishøj, Bent Skalski og Børge Jensen
  7. Valg af revisor. På valg er Christian Godiksen
  8. Valg af bestyrelsessuppleant.  På valg er Morten Jensen
  9. Eventuelt.

 

 

Se billeder fra nogle af turene.