Header Graphic
Arrangementsoversigt > Generalforsamling Romalt Kultur- og Forsamlingshus torsdag d. 10. marts 2022 kl. 18.00 - 22.00
Generalforsamling Romalt Kultur- og Forsamlingshus torsdag d. 10. marts 2022 kl. 18.00 - 22.00

Prod. Code: Generalforsamling og underholdning

Den årlige generalforsamling i Romalt Kultur- & Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne + underholdning.  Smørrebrød inkl. øl/vin/vand.

NB! Tilmelding til generalforsamling SKAL foretages (mht. bestilling af smørrebrød) senest mandag den 7. marts 2022 kl. 10 hos: Ernst Jørgensen tlf.: 2040 9145 eller via mail: ej51@hotmail.dk  Oplys antal deltagere (maks. 2 pr. husstand - hvor ét er medlem).

Kl. 18:00 - 19:00 Generalforsamling 

Kl. 19:00 - 19.30 Smørrebrød, øl & vand

Kl. 19.30 - 20.30 Orientering om Romalt aktivitetspark, v/repræsentant for bestyrelsen 

RValg af dirigent 

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke

  3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab (år 2021)
  4. Fastsættelse af medlemskontingent (år 2023)
  5. Indkomne forslag. 
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Ernst Jørgensen og Preben Kurtzmann (Preben modtaget ikke genvalg)
  7. Valg af revisor. Poul Nielsen (villig til genvalg)
  8. Valg af bestyrelsessuppleant. 
  9. Eventuelt.