Header Graphic
Arrangementsoversigt > Generalforsamling Romalt Kultur- og Forsamlingshus torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.00 - 22.00
Generalforsamling Romalt Kultur- og Forsamlingshus torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.00 - 22.00

Prod. Code: Generalforsamling og underholdning

Den årlige generalforsamling i Romalt Kultur- & Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne + underholdning.  Smørrebrød inkl. øl/vin/vand.

NB! Tilmelding til generalforsamling SKAL foretages (mht. bestilling af smørrebrød) senest mandag den 17. februar kl. 10 hos: Ernst Jørgensen tlf.: 2040 9145 eller via mail: ej51@hotmail.dk  Oplys antal deltagere (maks. 2 pr. husstand - hvor ét er medlem).

Kl. 18:00 - 18:45 Generalforsamling 

Kl. 18:45 - 19.15 Smørrebrød, øl & vand

Kl. 19.15 - 20.30  Foredrag med tidl. turistchef i Visit Randers Anne-Mette Knatrup, nu direktør fra 1.1.2020 for GoRanders:

Randers – en attraktiv ferie- og møde destination

Hvordan kan vi udnytte det potentiale, vi har og hvad har vi,

Som andre ikke har?

Det prøver den tidligere turistchef og nu direktør for GoRanders i sit foredrag

 

At sætte ord på. Der bliver også tid til spørgsmål, ideer og holdninger.

 

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
  3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab (år 2019)
  4. Fastsættelse af medlemskontingent (år 2021)
  5. Indkomne forslag. 
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Ernst Jørgensen og Preben Kurtzmann
  7. Valg af revisor. Poul Nielsen (villig til genvalg)
  8. Valg af bestyrelsessuppleant. 
  9. Eventuelt.