Header Graphic
Arrangementsoversigt > Bankospil afviklet med 65 spillere som deltog
Bankospil afviklet med 65 spillere som deltog

Prod. Code: Banko 9. juli 2021 kl. 19. Døre åbnes kl. 17.00

Juhu bankspil starter op igen I JULE MD!
 
Bestyrelsen og bankogruppen har besluttet,  at efter den lange nedlukning  så vil vi vi starte med det 1. spil,helt ekstraordinært her, her i  juli måned 2021, idet vi regner med at rigtig mange ikke rejser ud i år og alle hungrer efter at komme til at spille banko igen!
 
Spillene vil resten af året kommer til at foregå i aktivitetshallen, og datoerne for spil resten af årene vil være forskellige fredage, grundet det skulle passe med aktiviteter i hallen.  
 
Ved det første spil vil der plads til max. 250 deltagere, jfr. gældende regler for indendørs forsamlinger, hvor 250 personer er en mulighed. 
 
Det vil blive uddelt en pjece 19./20. juni 2021 i lokalområdet, hvor der vil være omtale af et særligt tilbud til efterlønnere og folke- senior- og førtidspensionister.  
Denne målgruppe kan så og sige komme gratis til banko:  (Gratis = 2 gratis plader, 1 Københavnerplade, 1 Minibankoplade samt medlemskort.) Øvrige spil og flere plader kan tilkøbes) 
 
Folke- eller førtidspensionister, seniorpensionister og efterlønnere.
Max.150 personer jf. ovenstående kan pr. spil få en gratis deltagerpakke.
Er du fyldt 65 år betragtes du som pensionist.
Ved efterløn, senior- og førtidspension, skal der kunne vises dokumentation på forlangende.
Ved hvert spil underskrives erklæring med navn, tlf. og pensionstype, alder, som vi evt. skal bruge til brug for dokumentation for Slots- og Kulturstyrelsen, Skemaer makuleres når regnskab er godkendt af Slots-og Kultur-styrelsen januar 2022.
 
Romalt Kultur- & forsamlingshus søgte og fik tildelt midler fra puljen til 1000 nye fælleskaber i december 2020 til at skabe mulighed for at ensomme pensionister kunne opnå et socialt fællesskab, ved at deltage til vores bankospil. Målgruppen vi fik tildelt midler til er ensomme pensionister, Grundet Covid-19 kunne vi ikke afvikle spillene som forventet i 1. halvår, men vi har fået tilsagn om, at spillene kan afvikles inden udgangen af december 2021. 
 
Til hvert af de 6 bankospil resten af året kan der deltage op til 150 personer gratis, jfr, betingelserne, som er beskrevet ovenfor.: 
 
Der bliver ikke forsalg til spillet, adgang bliver efter princippet, først til mølle!
 
Dørene åbnes kl. 17.00
 
Der er 27 spil og diverse andre småspil, københavner m.fl. som det plejer at være. 
 
Medlemskort 2021 skal købes her ved det 1.  spil for i 2021. 
 
Borde og siddepladser bliver placeret så afstandsreglerne overholdes og man skal påregne afstand til nærmeste spiller.
 
Betal helst med Dankort eller Mobilpay! Kaffe/brød sælges ikke pausen, i stedet sælges indpakket slik og øl og vand!
 
Spillet foregår sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen.  
 
Venlig hilsen 
Bankogruppen v/ Romalt Kultur– og Forsamlingshus!