Header Graphic
Arrangementsoversigt > Afviklet, 125 deltog til banko.
Afviklet, 125 deltog til banko.

Availability: in stock
Prod. Code: Bankspil fredag den 6. august kl. 19.00

Referat spillet den 6. august 2021. 
 
Ej dejlig aften nydes af 125 bankospillere i Romalt aktvitetshal, hvor kultur- og forsamlingshuset holder bankospil. ????????Det er det 2. Spil I rækken af 6 spil ialt indtil december hvor pensionister og efterlønner kan komme til banko gratis, lig med en bankopakke til værdi af kr. 70. 81 glade pensionister havde valgt at komme til banko via denne ordning i aften og det glæder os at se en masse nye mennesker til spillet I aften!
Næste spil finder sted fredag den 10. september kl 19.00.
Forhøjet gevinst på et bankospil til kr. 1.000 i aften og et ekstra 28.spil gav ekstra stor glæde hos de fremmødte! ??
Vi ser frem til lige så stor fremmøde næste gang, hvor efteråret begynder at sætte lige så stille ind.
På vegne af bankogruppen i forsamlingshuset.
_______________________________________________________________
 
 
1. spil afviklet 13. juli 2021, og det 2. spil  i 2021 afvikles fredag den 6. august kl. 19,00, læs nedenfor for gratis deltagelse!
 
Der bliver ikke forsalg til spillet, adgang bliver efter princippet, først til mølle!
 
Dørene åbnes kl. 17.00
 
Der er 27 spil og diverse andre småspil, københavner m.fl. som det plejer at være. 
 
Medlemskort 2021 skal købes her ved det 1.  spil man deltager i - er gældende for hele 2021. 
 
Borde og siddepladser bliver placeret så afstandsreglerne overholdes og man skal påregne afstand til nærmeste spiller.
 
Betal helst med Dankort eller Mobilpay! Kaffe/brød sælges ikke pausen, i stedet sælges indpakket slik og øl og vand!
 
Spillet foregår sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen.  
________________________________________________________________________________________
 
Der er plads til max. 250 deltagere, jfr. gældende regler for indendørs forsamlinger, hvor 250 personer er en mulighed. 
 
Det er blevet uddelt en pjece 19./20. juni 2021 i lokalområdet, hvor der vil være omtale af et særligt tilbud til efterlønnere og folke- senior- og førtidspensionister.  
Denne målgruppe kan så og sige komme gratis til banko:  (Gratis = 2 gratis plader, 1 Københavnerplade, 1 Minibankoplade samt medlemskort.) Øvrige spil og flere plader kan tilkøbes) 
 
Folke- eller førtidspensionister, seniorpensionister og efterlønnere.
Max.170 personer jf. ovenstående kan pr. spil få en gratis deltagerpakke.
Er du fyldt 65 år betragtes du som pensionist.
Ved efterløn, senior- og førtidspension, skal der kunne vises dokumentation på forlangende.
Ved hvert spil underskrives erklæring med navn, tlf. og pensionstype, alder, som vi evt. skal bruge til brug for dokumentation for Slots- og Kulturstyrelsen, Skemaer makuleres når regnskab er godkendt af Slots-og Kultur-styrelsen januar 2022.
 
Romalt Kultur- & forsamlingshus søgte og fik tildelt midler fra puljen til 1000 nye fælleskaber i december 2020 til at skabe mulighed for at ensomme pensionister kunne opnå et socialt fællesskab, ved at deltage til vores bankospil. Målgruppen vi fik tildelt midler til er ensomme pensionister, Grundet Covid-19 kunne vi ikke afvikle spillene som forventet i 1. halvår, men vi har fået tilsagn om, at spillene kan afvikles inden udgangen af december 2021. 
 
Til hvert af de 6 bankospil der afviikles i år kan der deltage op til 170 personer gratis, jfr, betingelserne, som er beskrevet ovenfor.: 
 
Venlig hilsen 
Bankogruppen v/ Romalt Kultur– og Forsamlingshus!