Header Graphic
Sponsorer Romalt Kultur- & Forsamlingshus > PRISBOG FOR SPONSORER !! - Se udvalg/muligheder her!
PRISBOG FOR SPONSORER !! - Se udvalg/muligheder her!
Price: No Price
Prod. Code: Priskatalog for sponsorer

Sponsoraftale vedr. annoncering, 2022

 

 •   Annonce på forsiden i husstandsomdelt pjece 8 gange pr. år                         kr. 1.600,-

                  (46 x 23 mm) (sort/hvid tryk)

 

 •  Annonce på øvrige sider i husstandsomdelt pjece 8 gange pr. år                     kr. 1.100,-

                (46 x 23 mm) (sort/hvid tryk)

 

 • Indstik i husstandsomdelt pjece, pr. gang                                                           kr.   400,-

 

 • Indstik i husstandsomdelt pjece  8 gange pr. år                                                 kr.  2.400,- 

  

Sølv-, guld og diamantsponsorater                    

 •  Sølvsponsor                                                                                                                kr.  2.100,-*)
 • Annonce + firmanavn på sponsortavle i Forsamlingshuset

 

 • Guldsponsor                                                                                                                 kr.  4.200,-*)
 • Annonce + firmanavn på sponsortavle i Forsamlingshuset
 • Projektorfremvisning på 3x4 m lærred ved arrangementer i
 • Forsamlingshuset.
 • Firmanavn på hjemmesiden med direkte henvisning/link til firmaets
 • hjemmeside

 

 •  Diamantsponsor                                                                                                          kr.  6.300,-*)
 • Annonce + firmanavn på sponsortavle i Forsamlingshuset
 • Projektorfremvisning på 3x4 m lærred ved arrangementer i
 • Forsamlingshuset
 • Firmanavn på hjemmeside med direkte henvisning/link til firmaets hjemmeside
 • Logo på 15 stk. T-shirts til hjælpere ved husets arrangementer/hjælpere til
 • banko

Note: *) Annonce forside, pristillæg                                                                                   kr.   500,-

 

Øvrige forhold vedrørende sponsorater

Priserne er eksklusive moms.

Priserne er gældende for et helt kalenderår.

Priserne kan reguleres hvert år i henhold til almindelige prisstigninger.

Prisen for hele sponsoratet forfalder til betaling den 31. januar for alle 12 måneder.

Der sendes opkrævning for det nye år primo januar, med mindre andet er aftalt.

Ved manglende betaling/forlængelse af sponsoratet, ophører al reklamering for firmaet.

Firmaet leverer selv trykke-materiale til brug for tryk på T-shirts (diamantsponsor)

Firmaet leverer selv materiale til annoncen i færdig form som jpg-fil eller andet format, til annonce.

 i sort/hvid og i farver til fremvisning på projektor.

Firmaet er velkommen til at levere 2 annoncer i færdig form til hhv. annonce i pjece og fremvisning på projektor, hvis andet budskab skal sendes her.

 Indplacering som Sølv, Guld eller Diamantsponsor kan foretages, hvis den leverede ydelse har samme værdi som disse.

Der kan laves individuelle aftaler med firmaer vedr. specielle arrangementer.

 / Vedtaget af bestyrelsen for Romalt Kultur- og Forsamlingshus, aktuelle priser opdateres på hjemmesiden