Kontaktinformation på bestyrelsesmedlemmer, kasserer, udlejningsansvarlig
Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Bestyrelsen på 5 personer vælges med henholdsvis 2 personer i ulige år og 3 personer i lige år.                                                      Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Næste valg finder sted på generalforsamlingen i februar 2020.


Gert Rishøj
Formand
g.rishoj@gmail.com
Andersminde 3, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2225 2254

Morten Jensen
Næstformand
mortenwhj@outlook.com
Ceciliesminde 14, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 4059 3814

Ernst Jørgensen
Bestyrelsesmedlem, sekretær
ej51@hotmail.dk
Andersminde 19, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2040 9145

Preben Kurtzmann
Bestyrelsesmedlem
odasminde12@live.dk
Odasminde 12, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 6014 7856

Børge Gert Jensen
Bestyrelsesmedlem
kaskelotten29@gmail.com
Kaskelotten 29, 1., Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2115 3012

Kaj Skalski
Suppleant, bestyrelsen
kjskalski@gmail.com
Georgsminde 17, Romalt
8960 Randers SØ
Tlf.nr.: 4240 1989

Edith Andersen
Kasserer (udenfor bestyrelsen)
edithoghans@fiberflex.dk
Andersminde 6, Romalt
8960 Randers SØ
Tlf.nr.: 8643 8476

Theresa Jensen
Udlejningsansvarlig (udenfor bestyrelsen)
romalt.udlejning@gmail.com
Udlejningstlf.: 2289 5595

 Romalt Kultur- og Forsamlingshus, Romalt Boulevard 28, Romalt. 8960 Randers SØ