Header Graphic
Kontaktinformation på bestyrelsesmedlemmer, kasserer, udlejningsansvarlig
Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Bestyrelsen på 5 personer vælges med henholdsvis 2 personer i ulige år og 3 personer i lige år.                         

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Sidst generalforsamling afholdt 23. februar 2023

Næste gang med valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted på generalforsamlingen i februar 2024.


Gert Rishøj
Formand
romalt.formand@gmail.com
Andersminde 3, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2225 2254

Laila Striib
Bestyrelsesmedlem, sekretær
Laila.soe@familie.tele.dk
Idasminde 40, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2011 3144

Ernst Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
ej51@hotmail.dk
Andersminde 19, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2040 9145

Kaj Skalski
bestyrelsesmedlem
kjskalski@gmail.com
Hjortevej 93, Romalt
8960 Randers SØ
Tlf.nr.: 4240 1989

Børge Gert Jensen
Bestyrelsesmedlem
kaskelotten29@gmail.com
Kaskelotten 42, st.tv., Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2115 3012

Lone Andersen
Suppl. til bestyrelsen
Kaergade19@gmail.com
Kaskelotten 28,s t.tv, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.:2881 2283

Jens Møldrup Jensen
Kasserer (udenfor bestyrelsen)
romalt.kasserer@gmail.com
Hvidhvalen 15, Romalt
8960 Randers SØ
Tlf.nr.: 4022 1335

Lisbeth Andersen
Udlejningsansvarlig (udenfor bestyrelsen)
romalt.udlejning@gmail.com
Udlejningstlf.: 2289 5595

 Romalt Kultur- og Forsamlingshus, Romalt Boulevard 28, Romalt. 8960 Randers SØ