Header Graphic
Kontaktinformation på bestyrelsesmedlemmer, kasserer, udlejningsansvarlig
Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Bestyrelsen på 5 personer vælges med henholdsvis 2 personer i ulige år og 3 personer i lige år.                         

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Sidst generalforsamling afholdt 17.juni 2021, der var udsat i 2021 grundet Corona restriktionerne.

Morten W Jensen udtrådt af bestyrelsen november 2021 grundet personlige årsager og tidl. suppleant Kaj Skalski er indtrådt i bestyrelsen samt Laila Striib er ny udpeget suppleant fra medio. november 2021

Næste valg skulle finde sted på generalforsamlingen i februar 2022. 


Gert Rishøj
Formand
g.rishoj@gmail.com
Andersminde 3, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2225 2254

Kaj Skalski
bestyrelsen
kjskalski@gmail.com
Hjortevej 93, Romalt
8960 Randers SØ
Tlf.nr.: 4240 1989

Ernst Jørgensen
Bestyrelsesmedlem, sekretær
ej51@hotmail.dk
Andersminde 19, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2040 9145

Preben Kurtzmann
Bestyrelsesmedlem
odasminde12@live.dk
Odasminde 12, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 6014 7856

Børge Gert Jensen
Bestyrelsesmedlem
kaskelotten29@gmail.com
Kaskelotten 42, st.tv., Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2115 3012

Laila Striib
suppleant bestyrelsen
Laila.soe@familie.tele.dk
Idasminde 40, Romalt
8960 Randers SØ
Mobilnr.: 2011 3144

Edith Andersen
Kasserer (udenfor bestyrelsen)
edithoghans@fiberflex.dk
Andersminde 6, Romalt
8960 Randers SØ
Tlf.nr.: 8643 8476

Lisbeth Andersen
Udlejningsansvarlig (udenfor bestyrelsen)
romalt.udlejning@gmail.com
Udlejningstlf.: 2289 5595
Lisbeth tiltrådt medio november 2021

 Romalt Kultur- og Forsamlingshus, Romalt Boulevard 28, Romalt. 8960 Randers SØ