Header Graphic
Udlejningsbetingelser og -priser m.v.
Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Lejebetingelser og priser - private arrangementer (Alle priser er inkl. moms)

Vedrørende erhvervsmæssige lejeaftaler, møder, kurser, temadage, firmafester; Læs nærmere nederst på denne side. 

Nu lejepriser med forbrug indbefattet er trådt i kraft fra 1. januar 2022: Nye lejeaftaler der indgås fra medio december 2021 med virkning fra efter 1. januar 2022 og frem bliver omfattet af de nye lejebetingelser. De nye lejepriser er fastsat ud fra gennemsnitsforbrug fra tidligere år på el og varme og inklusiv en lille regulering grundet de stigende el og varmepriser fra efteråret 2021 og frem. Så stigningen af den faste lejepris er reelt kun til dækning af ekstra udgift på el og varme.

 

Lejepris, inklusiv forbrug af lys, varme og vand

Leje pr. døgn fra kl. 12:00 til efterfølgende dag kl. 10:00 (se note) Ej medlem       Kr.  2.300,00

Leje pr. døgn fra kl. 12:00 til efterfølgende dag kl. 10:00 (se note). Medlem        Kr. 1.800,00

Suppl. døgn ifm. ovenstående (dagen/e før - dagen/e efter). Pr. døgn                   Kr.   800,00

Søndage f.eks. barnedåb, hvis lejet fra lørdag kl. 12, ekstra leje søn kl. 10-18     Kr.  400,00 

Særlige lejepris for ungdomsfester.

For "ungdomsfester" - se længere nede på siden

Ved indgåelse af lejemål betales depositum på kr. 1.000 inden 8 dage efter modtagelse af lejekontrakt og det resterende lejebeløb skal indbetales senest 3 dage før lejedagen og dokumenteres overfor udlejningsansvarlig i forbindelse med udlevering af nøglen til huset. Hør nærmere om rengøring hos udlejningsansvarlig. Betaling kan foregå via MobilPay eller til bankoverførsel.

Hvis huset ikke er udlejet/benyttes på afleveringsdagen, så kan aflevering af huset rykkes til kl. 12:00 uden ekstra omkostning. Aftales med husets udlejningsansvarlig.

I lejen er inkluderet fri afbenyttelse af service (op til 100 personer), forbrug af el, varme og vand, samt benyttelse af ovale eller aflange borde samt stole. Aflange borde er plastikborde.Se bordmål længere nede på siden.                                                                                                                                                                      

FRI afbenyttelse af MEGA Internetopkobling i huset på 500 MB/ 500 MB. 

Ved lejemål med mere end 100 personer stiger lejen med kr. 20 pr. gæst ud over 100 personer.

NB! Medlemsskab er kun muligt for beboere i postnummer-området:  8960 Randers SØ.

Medlems-lejepris kan opnås, hvis man ER medlem - og HAR været medlem i MINDST 1 år på tidspunktet, hvor lejekontrakten indgås.

 

Øvrige lejepriser - andre arrangementer

Kulturelle formål på hverdage, generalforsamlinger, lokale foreninger, møder med f.eks. servering af kaffe/vand og evt brød og sandwich.

Maks. 4 timer - f.eks. aften kl. 18-22                                                         Kr.    400,00 

Morgenkaffe v/sølvbryllup, kobberbryllup. Ej medlem                               Kr. 1.100,00

Morgenkaffe v/sølvbryllup, kobberbryllup. Medlem                                  Kr.   800,00      

Hvis der skal være fest om aftenen, så vil lejeprisen være 1 døgnleje + 1 supplerende døgnpris oveni.

Variable udgifter - ud over lejen:

Leje af musikanlæg m/CD-afspiller, særskilt leje....     Kr.  500,00

Leje af mikrofon......................................................     Kr.  100,00 + 200 kr. depositum

Leje og opsætning af scene maks. 3 x 6 m ...........     Kr.  500,00

Leje af projektor til 3 x 4 stationær lærred, egen PC   Kr.  200,00  

Forbrug af el, varme og vand er inkluderet i lejepriserne.

Erstatning af ødelagt/bortkommet porcelæn..........     =  gældende dagspris.

 

Booking af huset - indgåelse af lejeaftale:

Huset kan bookes flere år frem i tiden - f.eks. til konfirmationer, sølvbryllup m.m. 

Ved indgåelse af lejeaftale betales der et depositum på 1.000 kr. Depositum skal være indbetalt i løbet af 8 dage efter modtagelse af en udfyldt lejekontrakt. Betaling kan ske via MobilPay eller via bankoverførsel. Lejeaftalen er først gyldig, når depositum ER betalt.

Den resterende leje skal indbetales senest i forbindelse med overdragelse af nøgle, hvis betaling via Mobilpay. Ved bankoverførsel skal betaling ske senest 3 dage før overdragelse af nøgle. Her skal dokumentation forevises den udlejningsansvarlige i forbindelse med nøgleudlevering. Info vedrørende rengøring, hør den udlejningsansvarlige. 

Lejeaftaler indgået efter gamle aftaler fra før 1. januar 2022, med betaling efter festen, her er lejere bekendt med betalingsmodel for betaling af restsum efter festen. 

Ved afbestilling inden 3 måneder før lejetidspunktet tilbagebetales det fulde depositum.

Ved afbestilling mindre end 3 måneder før lejetidspunktet: Depositum kr. 1.000 går til dækning af forsamlingshusets manglende lejeindtægt for den givne dato. Hvis huset genudlejes, så refunderes depositum dog.

 

Personkreds som kan leje huset:

KUN personer over 25 år kan leje huset. (25-års fødselsdag vil OGSÅ blive kategoriseret "ungdomsfest".

Læs mere her: http://www.romalt.nu/ungdomsfest.html

 

Specielt vedrørende "ungdomsfester":

OBS: "Ungdomsfest" er fællesnævner for skoleafslutninger, fødselsdage - alle op til og med det 25. år, svendegilde o.lign.

Læs mere her: http://www.romalt.nu/ungdomsfest.html

 

Der betales et depositum på 5.000 kr. Leje for 1 døgn er 2.700 kr. inklusiv el, varme og vand. (indregnet merforbrug diskotek med ekstra strømforbrug samt fuld varme i hele huset). 

Et antal voksne ansvarlige over 25 år skal være til stede under hele festen. 1 voksen pr. 10. ung. De voksenansvarlige skal være ædru under hele festen.

"Ungdomsfest" skal slutte kl. 02.

Der er særskilt lejebetingelser/ ifm. fester for unge - kontakt udlejningsansvarlig og hør, hvad der er gældende.

 

Borde og stole:

Vi har 20 stk. aflange 6-mands borde (180x76) og 10 stk. aflange 4-mands borde (160x80). 

Vi har 10 stk. ovale 8-mands borde (180x125).

Vores stole er grå med polstrede sæder.

 

Salene:

Den store sal er 140 m².

Den lille sal er 75 m²

 

 

Gældende lejepriser incl. lys, varme og vand er gældende fra lejemål indgået efter medio december 2021 og gælder for fremtidige lejeaftaler indgået for 2022 og frem  Vedtaget af bestyrelsen d. 13. december 2021.

********************************************************

Al henvendelse vedrørende privat leje af huset:

Kontakt udlejningsansvarlig

Lisbeth Andersen 

mailadresse: romalt.udlejning@gmail.com 

Udlejnings tlf.: 2289 5595 

 

********************************************************

Al henvendelse vedrørende erhvervsmæssig leje af huset (temadage, kurser, møder, salgsaftener, demonstrationer, firmafester osv.):

 

Kontakt formand og ansvarlig for erhvervsmæssig udlejning, Gert Rishøj:

Tlf.: 2225 2254 eller via mail: romalt.formand@gmail.com

Romalt Kultur- og Forsamlingshus har perfekte rammer til afholdelse af møder, foredrag, kurser, salgsaftener, firmafester m.m.  Vi kan tilbyde at klare alt omkring arrangementet -det er helt op til lejers ønsker:

  • Projektor, med stort, stationært lærred, mikrofoner.
  • Internetopkobling - trådløst eller via fast stik 500 MB/500 MB.
  • Musikanlæg.
  • Opsætning af stole og borde.
  • Vi kan sørge for alt omkring mødet; Forplejning, drikkevarer, frugt og afrydning, så mødeleder kun skal tænke på indholdet.
  • Huset kan også lejes, hvor man selv sørger for det hele.
  • Foredrag med stole opsat i biografstil. Maks. 150 personer.
  • Foredrag med bord. Maks. 100 personer.
  • Vi kan tilbyde at lave en komplet firmaaften, julefrokost med alt inklusiv; Mad, drikkevarer, underholdning, dansemusik - kun fantasien sætter grænser. Kan evt. kombineres med aktiviteter i Romalt Aktivitetshal - vi gør alt for at opfylde jeres ønsker.
  • Vi har flere faste kunder til dag- og aftenarrangementer, som finder lokalerne, stedets gode service og en god pris helt i top.