Header Graphic
Bestyrelse -  kontaktpersoner
KLUB 60

Bestyrelsen er på valg hvert år i januar måned på skift

Bestyrelsen for 2021 blev valgt på generalforsamlingen i juni måned 2021 (udsat p.g.a. Corona)


Mailadresse KLUB 60
Ole@bredgaard.org
Ole Bredgaard
Revlsbjergvej 2, Romalt
8960 Randers

Formand
Ole Bredgaard
ole@bredgaard.org
Revlsbjergvej 3
Romalt
8960 Randers
Tlf. 20 75 74 22

Kasserer, Bestyrelsesmedlem
Karen Margrethe Krarup
kmrevision@outlook.dk
Idasminde 36, Romalt

Tlf: 23 98 65 21

Sekretær, bestyrelsesmedlem
Else Køchs Nielsen
else.kochs@icloud.dk
Ørneborgvej 3B, Romalt

Tlf. 22 99 08 13

Bestyrelsesmedlem
Ida Sørensen
romalt202@gmail.com
Andersminde 8, Romalt

Tlf. 72 14 55 09
Tlf. 42 33 40 27

Bestyrelsesmedlem
Børge Gert Jensen
29kaskelotten@gmail.com
Kaskelotten 42, Romalt

Tlf. 21 15 30 12

1. suppleant til bestyrelsen
Anette Lønvig
Loenvig@fiberflex.dk
Takslunden 9, Romalt
8960 Randers

Tlf. 22 47 57 43

2. suppleant til bestyrelsen
Jon Jensen
jonerikjensen@icloud.com
Holmsgaardsvej 27, Kristrup
8960 Randers
Tlf. 40 38 26 62

KLUB 60, Romalt