Header Graphic
Det gamle forsamlingshus
Romaltvej 94, Gl. Romalt

En billedserie af det gamle forsamlingshus, som blev solgt til privat bolig primo 2005, i forbindelse at nyt forsamlingshus blev bygget v/Romalt aktivitetshal, det nye ibrugtaget 1. oktober 2004.

Romalt forsamlingshus, Romaltvej 94, bestod i knap 110 år, som en bærende "institution" i Gl. Romalt gennem det 19. århundrede. Gl. Romalt blev fra medio 1976 blev omklamret af det "nye Romalt" - område i forbindelse med byudvikling, og området består i 2007 af omkring 900 husstande.

Det gamle forsamlingshus i Romalt, nedlagt oktober 2004