Header Graphic
Ungdomsfest i Romalt Kultur- og Forsamlingshus

Romalt Kultur- og Forsamlingshus byder også velkommen til de unge, der ønsker at holde en super fest.

Nedenfor kan du finde noget af vores information vedrørende afholdelse af "ungdomsfest" i Romalt Kultur- og Forsamlingshus. "Ungdomsfest" er fællesnævner for fødselsdage - alle op til og med det 25. år, skoleafslutninger, svendegilde, studentergilde o.lign.

For yderligere information kontakt udlejningsansvarlig, Lisbeth, på mail: romalt.udlejning@gmail.com  eller på mobil.: 2289 5595

 • Lejeprisen er 2.700 kr.incl. forbrug af lys, vand og varme v/ungdomsfester, Fra nr. 101 gæst og derover betales 20 kr. ekstra pr. gæst.
 • Der er obligatorisk rengøring, der koster 500 kr., som udgangspunkt. 
 • Mulighed for leje af anlæg, der koster 500 kr.
 • Der er et depositum på 5.000 kr.
 • Udgift til skader på huset fra festens afholdelse tilgår lejer.
 • Leje af Romalt Kultur- og Forsamlingshus skal foranstaltes af en voksen over 25 år og vi vil mødes med jer, inden lejemålet indgås.
 • Festen skal være en lukket fest. 
 • Der skal være voksenansvarlige, 1 pr. 10. ung. Ved større fester, over 100 unge, skal der være professionelle dørmænd tilstede. Der skal udarbejdes en liste med de voksenansvarlige, som afleveres min.1 uge før festen afholdes. Er dette ikke tilfældet, afbrydes lejemålet. De voksenansvarlige skal være ædru under hele festen.
 • Festen skal slutte senest kl. 02.
 • Festen må ikke flyttes udenfor og døre og vinduer holdes lukket.
 • Salg af drikkevarer er ikke tilladt.

Inden huset forlades er der nogle ting, I selv skal ordne:

 • Alt affald, også fra toiletter, skal smides ud i tilhørende containere
 • Der skal fejes i hele huset
 • Trægulvene i de to sale må ikke efterlades i våd tilstand. De skal tørres over, men ikke vaskes. Ved skade på gulve vil udgift hertil tilgå lejer
 • Borde og stole tørres af - også underneden
 • Vægge tørres af for spild o.a.
 • Opkast tørres op
 • Køkken tørres over, hvis anvendt
 • Udenomsarealer tjekkes og ryddes for cigaretskodder, affald, madrester, dåser, flasker o.lign. affald

Vi ønsker, at I får en god fest og at I passer godt på vores hus