Header Graphic
Lokalplaner for Romalt

Lokalplan 104.pdf
Lokalplanen Mariesminde. Nærværende lokalplan er den overordnede lokalplan for udstykningerne i området hvor vejene slutter med '-minde'.
Lokalplan 113.pdf
Christiansminde lokalplan. Er underlagt lokalplan 104 Mariensminde.
Lokalplan 123.pdf
Lokalplanen for Christianelund, og vejene som slutter med '-lunden'
Lokalplan 127.pdf
Nærværende lokalplan for Idasminde er en del af lokalplan 104 Mariesminde.
Lokalplan 128.pdf
Nærværende lokalplan er gældende for daginstitionen 'Kombi' samt 'Romalt Børnehave'
Lokalplan 139.pdf
Rasmusminde lokalplanen er en del af lokalplan 104 Mariesminde.
Lokalplan 269.pdf
Lokalplan for Neder Romalt, den gamle bydel.
Lokalplan for Romalt år 2013.pdf
Læs her om planerne om et bydelscenter i Romalt m.m.
Lokalplan 503.PDF